Համագործակցային կարճաժամկետ նախագծերի և միջոցառումների միջոցով այս ծրագիրն ուղղված է նոր մոտեցումներ վերհանելուն և ուժեղացնելուն՝ ամրապնդելով ներգրավվածությունը նորարար համայնքային գործունեության, ինչպես նաև ռեզիդենտ արվեստագետների նախաձեռնությունների միջև: