հասցե
ԺԱԻ Երևան
Ֆիզկուլտուրնիկների 48
Երևան 0040, Հայաստան

հեռ.
+374 93 275788
+374 55 362915

էլ. հանցե
anna@ica.am

կապ
Աննա Կամեյ